TFS Kullanımı

1.1 Team Foundation Server Login

İşe yeni başlayan personelin tfs e giriş yapabilmesi için bt.local domain alan adını ve şifresini kullanır. Tfs e giriş yapabilmek için ilgili yönetici tarafından gerekli izin verilmesi gerekmektedir. Tfs e bağlanmak için https://bttfsv01p.bt.local/ linki kullanılır. Tfs e giriş yapabilmek için şirket içi ağ da bulunulması veya vpn kullanılması gerekmektedir.


1.2 Dashboards

Giriş yapıldıktan sonra bağlı olduğu projenin içeriğini ana ekranında görebilmektedir. İlgili projenin üzerine tıkladıktan sonra aşağıdaki gibi projenin ana dashboard ekranı görüntülenebilir. Bu alanda hızlı işlem yapabilmek için bazı kısa yollar da bulunmaktadır.

Sprint Değerlendirme sekmesi içerisinde şu anda var olan sprint görüntülenebilir.

1.3 Code

Code kısmında TFS üzerinde kullanılan repository bulunmaktadır. EDRIMS projesinde versiyon kontrol sistemi olarak TFVC kullanılmaktadır.

1.3.1 Files

Files kısmında ilgili projenin datalarını bulunmaktadır. Visual Studio üzerinde personel bu alana bağlanarak geliştirme işlemlerini gerçekleştirir. Yapılan değişiklikler bu alanı etkiler.

Edrims projesinin reposunda EDRIMS, EDRIMS PreProd ve EDRIMS Prod olmak üzere 3 Adet Branch bulunmaktadır.

- EDRIMS geliştirici ortamıdır. Bitirilen işler ilk olarak bu ortama atılır. Her sabah 9 da test ortamı güncellenir. https://edrimstest.uedas.com.tr/ linki üzerinden bir gün önce yapılan değişiklikler incelenir.

- EDRIMS PreProd proje yöneticilerinin onayından geçen dev ortamının preprod ortamına merge edilmiş halidir. Kod geliştirilirken bu ortam üzerinden saha test işlemleri gerçekleştirilir.

http://edrimstestpreprod.uedas.com.tr/ linki üzerinden test işlemleri yapılır.

- EDRIMS Prod var olan canlı ortamımızın kodlarının tutulduğu alandır. Preprod ortamındaki kod sprintin sonunda ve test işlemleri bittikten sonra bu branch üzerine merge edilir. Kod publish için hazır hale getirilir.

1.3.2 Changesets

Changesets kısmında kodlarımız üzerine yapılan değişiklikleri inceleyebiliriz. Visual Studio içerisindeki View History seçeneği ile aynı işlevlere sahiptir.

1.4 Work

Work kısmında proje yönetiminin yapıldığı, iş planlarının ve taskların oluşturulduğu bölümdür. Bu alanda üzerine atanan işleri, backlogları, planları ve devam etmekte olan işleri görüntüleyebilirsiniz. Gerekli to-do işlemleri de bu bölümde yapılır.

1.4.1 Activity Feed

Proje yönetimi ile ilgili yapılan tüm işlemlerin bilgisinin tutulduğu kısımdır. Proje ile ilgili aranılan herhangi bir işlem bu alanda arayarak buluna bilinir.

1.4.2 Calendar

Sprintin durumu ile ilgili tarih bilgilerinin bulunduğu alandır.

1.4.3 Personas

Bu alan kullanılmamaktadır.

1.4.4 Backlogs

Epic, Feature, Stories ve Spritlerin dahil olduğu tüm Kanban Board larının bulunduğu alandır. Bu alanda var olan işlerin tüm to-do durumları ve backlogları incelenebilinir. İlgili kişi bu alanda case ‘in durumu ile ilgili değişiklik yapabilir.

1.4.5 Queries

İş süreçlerini oluşturulan taskların incelenebildiği, gruplandırılabildiği ve yönetilebildiği sorgu alanı.

Kısaca task sorgularının yapıla bilindiği ve grupların sorgulama yönetimi ile oluşturula bilindiği alandır.

Personel üzerine atanan işleri bu bölgeden de takip edebilir veya istediği bir sorgu grubunu oluşturabilir.

Shared Queries kısmında rutin kullanıma uygun oluşturulmuş bazı sorgu grupları bulunmaktadır. Bu alandaki sorgular çalıştırılıp istenilen veriler elde edilebilinir.

1.4.5.1 Dashboard

İhtiyaca göre gruplanmış bazı sorgular bulunmaktadır. Bu alan genel bazı süreçlerin takibi kolaylaştırmak için kurgulanmıştır.

1.4.5.2 Dev Geliştirme sürecinde çalışan personellerin üzerine atanmış olan işler bulunmaktadır. Ek olarak açıkta olan Buglar ve Destek taleplerinin görülebildiği sorgu alanları da mevcuttur. Personelin üzerine atanmış olan tasklar bu alan üzerinden yönetile bilinir.

1.4.5.3 Test

Test case sorgularnın gruplandığı alan.

1.4.5.4 Pre-Prod

Preprod ortama atanmış tasklarının gruplandığı alan.

1.4.5.5 Destek

Sahadan gelen destek taleplerinin gruplandığı alan.

1.4.5.6 Infradashboard

Altyapı ekibine atanmış olan task sorgularının bulunduğu alan.

1.4.5.7 Product Owners

Proje yöneticilerinin işlerinin gruplanabildiği alan.

1.5 Visual Studio ile TFS ’e bağlanma

Visual Studio ile TFS ‘e bağlanmak için sertifikaya ihtiyacınız bulunmaktadır. Bu sertifika local bilgisayarınız ile tfs sunucusu arasında bir güven ilişkisi kurarak bilgisayarınızın sunucuya bağlanmasını sağlar. Bu işlem için teknik personelden destek almanız gerekmektedir.